UA-17926078-1
   กำหนดการกินเจ 2561 ภูเก็ต 9-17 ตุลาคม

admin
14 ก.ย. 2561, 17:40
223.207.195.xxx

พิธีการกำหนดการกินผักภูเก็ต

พิธีแห่พระของศาลเจ้า (อิ้วเก้ง)

พิธีเอี๊ยวเก๊ง (พิธีแห่พระ) เป็นการออกเยี่ยมขององค์กิ๊วหองไต่เต่ เพื่ออวยพรให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีขบวนธงและป้ายชื่อแห่นำหน้า ต่อด้วยเสลี่ยงเล็ก (ไฉ้เปี๋ย) จากนั้นเป็นขบวนของหนิ่วสั่ว (ร่มฉัตรจีน) ต่อด้วยตั่วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์กิ๊วหองไต่เต่ ชาวบ้านจะตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านและคุกเข่าอยู่ในอาการสงบนิ่งเพื่อรับพรจากองค์กิ๊วหองไต่เต่ขณะที่ขบวนแห่ผ่านไป

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
•อ๊ามจ้อสู่ก้งนาคา ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม (แห่พระรอบเมือง)

วันที่ 11 ตุลาคม 2561
•อ๊ามซำไป่กอง (บางคู)
•อ๊ามกวนเต้กุ้น (ศาลเจ้าสะปำ) (แห่พระรอบเมือง)
•อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง (บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 12 ตุลาคม 2561
•อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
•อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (ศาลเจ้าสามกอง ) (แห่พระรอบเมือง)
•อ๊ามต่ายฮวดต๋อง (หาดสุรินทร์ )
•อ๊ามบู้เส่งต๋อง ( บ้านเคียน )

วันที่ 13 ตุลาคม 2561
•อ๊ามไต่เส่งปุดจ้อ (ฉลอง)
•อ๊ามเจ่งอ๋อง   (ตรงข้ามรพ วชิระ ) (แห่พระรอบเมือง)
•อ๊ามบ้านท่าเรือ (ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ)(แห่พระรอบเมือง)
•อ๊ามเต้กุ้นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )
•อ๊ามฮุนจงอ้าม จ้อสู่ก้ง นาคา (แห่พระรอบหมู่บ้าน)
•อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง ( บ้านเมืองใหม่ )
•อ๊ามกวนเต้กุ้น (สะปำ )

วันที่ 14 ตุลาคม 2561
•อ๊ามบางเหนียว (ศาลเจ้าบางเหนียว ) (แห่พระรอบเมือง)
•อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเต้าโบ้เก้ง (บ้านดอน)
•อ๊ามส่ามอ๋องหู้ ( ศาลเจ้าเชิงทะเล ) (แห่พระเขตอำเภอถลาง)
•อ๊ามจงหงี่ต๋อง (น้ำตกโตนไทร)
•อ๊ามต่ายฮวดต๋อง ( หาดสุรินทร์ )

วันที่ 15 ตุลาคม 2561
•ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย (แห่พระรอบเมือง)
•ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (หมู่บ้านเคียน หมู่บ้านสาคู หมู่บ้านในยาง สนามบินและหมู่บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 16 ตุลาคม 2561
•อ๊ามหล่ายถู่ต้าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ ) (แห่พระรอบเมือง)
•อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
•อ๊ามไหเหยียนเก้ง (ไม้ขาว )
•อ๊ามยกเค่เก้ง ( จ้อสู่ก้ง ซอยพะเนียง ) (แห่พระรอบเมือง)

วันที่ 17 ตุลาคม 2561
•อ๊ามหง่อเฮี้ยนไต่เต่ ( บ้านเคียน )
•อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง ) (แห่พระรอบเมือง)
•อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

 

พิธีลุยไฟแต่ละศาลเจ้า (โก้ยโห้ย)

วันที่ 14 ตุลาคม 2561
•20.09 น. อ๊ามจุ้ยตุ่ย
•20.09 น. ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต)
•20.30 น. อ๊ามท่าเรือ
•20.45 น. อ๊ามกวนแต้กุ้น (สะปำ)
•20.45 น. อ๊ามยกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
•21.00 น. อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง(หล่อโรง)
•21.00 น. อ๊ามเต้กุน ( บ้านนาบอน )
•21.00 น. อ๊ามไหเหยียนเก้ง ( บ้านไม้ขาว )

วันที่ 15 ตุลาคม 2561
•21.00 น. อ๊ามต่ายฮวดต๋อง ( หาดสุรินทร์ )
•21.00 น. อ๊ามบู้เส่งต๋อง ( บ้านเคียน )

วันที่ 16 ตุลาคม 2561
•14.00 น. อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเต้าโบ้เก้ง ( บ้านดอน )
•20.00 น. อ๊ามบางเหนียวต่าวโบ้เก้ง ( บางเหนียว )
•20.00 น. อ๊ามเต้กุ้นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )
•20.09 น. อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู ( สามกอง )
•20.09 น. อ๊ามจงหงี่ต๋อง น้ำตกโตนไทร
•20.15 น. อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง ( บ้านเมืองใหม่ )
•20.30 น. อ๊ามส่ามอ๋องหู้ ( เชิงทะเล )
•20.30 น. อ๊ามไต่เส่งปุดจ้อ ( ฉลอง )

วันที่ 17 ตุลาคม 2561
•15.00 น. อ๊ามหล่ายถู่ต้าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )
•19.30 น. อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

ข้อมูลจาก phuket Vegetan Festival

  ความคิดเห็น
  แสดงความคิดเห็น
ชื่อ*


อีเมล์*


รายละเอียด

ใส่รหัสป้องกันสแปมตามรูป